Wat wordt bedoeld met entreegeld?

Het entreegeld is eenmalig en wordt in rekening gebracht bij de eerste contributie afschrijving. Het entreegeld betreft administratiekosten en de afgifte van de toegangscode (QR-code).

Wat zijn de tarieven?

Er zijn verschillende opties, afhankelijk van de Fit+ vestiging. Deze zijn terug te vinden op de startpagina op clubnaam.fitplus-club.be/lid-worden.

Wat moet ik doen als ik mijn lidmaatschap voortijdig wil beëindigen?

Als fit+ lid heb je de mogelijkheid om gemiste trainingstijd bij te laten schrijven in geval van ziekte. Hiervoor heb je een attest nodig van de behandelend arts. Als je het contract voortijdig wil beëindigen, kun je een persoon aanmelden voor een nieuw lidmaatschap. Voor deze goodwill-actie wordt je contract ontbonden, maar het nieuwe lid moet vóór registratie aangeven dat jij je contract daarmee beëindigd.