Wat wordt bedoeld met entreegeld?

Het entreegeld is eenmalig en wordt in rekening gebracht bij de eerste contributie afschrijving. Het entreegeld betreft administratiekosten en de afgifte van de toegangscode (QR-code).