Uitleg over gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

Op de navolgende pagina’s wordt in eenvoudige bewoordingen aangegeven wat er met je persoonsgegevens gebeurt bij een bezoek aan de fit+ website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee persoonlijke identificatie mogelijk is. Gedetailleerde informatie over dit onderwerp wordt uitgebreid weergegeven in onderstaande verklaringen.

Gegevensverzameling op de fit+ website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de website-beheerder. De contactgegevens van de website-beheerder worden weergegeven op de pagina “Colofon”.

Hoe worden gegevens verzameld van leden en sitebezoekers?

Gegevens worden verzameld door communicatie tussen fit+ en (potentiële) leden. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het invullen van gegevens in het contactformulier op de website.

Daarnaast verzamelt fit+ automatisch andere gegevens bij bezoek aan de website. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van pagina-toegang). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd.

Waar worden deze gegevens voor gebruikt voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos informatie op te vragen over de oorsprong, ontvanger en het doel van de opgeslagen persoonsgegevens. U heeft daarnaast het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of te verwijderen en U kunt op elk gewenst moment contact opnemen met fit+ (zie het adres in de Colofon) met vragen over gegevensbescherming. U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u de fit+ website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en analyseprogramma’s. Het surfgedrag wordt meestal anoniem geanalyseerd en kan niet tot een individu herleid worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen, door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt U in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken. In de navolgende privacyverklaring zullen wij u informeren over de mogelijkheden van bezwaar

2. Algemene – en verplichte informatie

Privacy Policy

De beheerder van deze pagina’s neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus. Zij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Daarnaast houdt de beheerder zich aan de onderliggende verklaring inzake gegevensbescherming.

Bij gebruik van deze website, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens verzameld worden en waarvoor deze gebruikt worden. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Bij datatransmissie via internet (bijvoorbeeld communicatie via e-mail), kunnen echter beveiligingslekken voorkomen. Het is daarom niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Burgemeester van Meursstraat 14A
5037 NG Tilburg
Nederland
E-mail: info@fitplus-club.nl

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke – of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekken van toestemming voor gegevensverwerking

Gegevensverwerking is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Deze kan te allen tijde ingetrokken worden. Hiertoe is een kennisgeving per e-mail naar fit+ voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft U het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. Dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Meldpunt Privacy van de Autoriteit Persoonsgegevens. Telefoon: 088 – 1805 250. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Recht op overdracht van gegevens

U heeft het recht, gegevens, die wij (fit+), op basis van uw toe toestemming of ter uitvoering van een contract geautomatiseerd verwerkt hebben aan u of aan een derde over te dragen in een gangbaar formaat voor computer of laptop. Indien u een directe overdracht van de gegevens aan een ander verantwoordelijk persoon wenst, vindt dit alleen plaats als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke gegevens te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder stuurt, gebruikt deze site een SSL of TLS-codering. Een gecodeerde verbinding is te herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die worden verstrekt, niet door derden worden gelezen.

Gegevens blokkeren en verwijderen

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om gratis informatie te verkrijgen over de opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of te verwijderen. U kunt op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het adres in de colofon als u nog vragen heeft over persoons gegevens.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Het gebruik van de contactgegevens, in het kader van de verplicht openbaar gemaakte contactinformatie in het colofon, wordt hiermede betwist. De beheerders van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval bij het ongevraagd toezenden van reclame-uitingen, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op de fit+ website

Cookies

Websites kunnen gebruik maken zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op de computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om het aanbod van de site gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer worden opgeslagen en door de browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die fit+ gebruikt zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na het bezoek aan de site automatisch verwijderd. Andere cookies blijven staan totdat ze door de gebruiker verwijderd worden. Met deze cookies kan fit+ de browser herkennen bij een volgend bezoek.

De browser kan zo ingesteld worden dat u op de hoogte wordt gebracht over het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies activeren wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u nodig hebt (bijv. Winkelwagenfunctie) worden ingesteld en opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, lit. f GDPR (Artikel 6; EU-AVG “Rechtmatigheid van de verwerking”). De website-beheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. Cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

Server logfiles

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op, in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en -versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. f AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt om een ​​contract of precontractuele maatregelen te vervullen.

Contactformulier

Indien vragen worden verstuurd via het contactformulier, worden de gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de verstrekte contactgegevens, door fit+ opgeslagen voor het verwerken van de vraag en eventuele vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgeven zonder de toestemming van de aangever.

De verwerking van de ingevoerde gegevens in het contactformulier, vindt uitsluitend plaats op basis van de toestemming van de aangever (art. 6, lid 1, lit.a AVG). Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. Een e-mail naar fit+ is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die in het contactformulier ingevoerd zijn, blijven staan totdat de aangever om verwijdering verzoekt, de toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat het verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies te gebruiken. We gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de respectieve aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders wordt de registratie geweigerd.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals aanbiedingen of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat tijdens de registratie is verstrekt om u te informeren.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, lit. a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een e-mail aan ons is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Reactiefunctie op deze website

Voor de opmerkingsfunctie op deze pagina wordt naast uw opmerking(en) ook informatie over het tijdstip, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de door u geselecteerde gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze opmerkingsfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die de opmerking(en) schrijven. Omdat deze reacties op onze site niet gecontroleerd worden voordat ze zijn geactiveerd, zijn deze gegevens noodzakelijk om tegen de auteur op te treden in geval van juridische schendingen zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op reacties

Als gebruiker van de site kunt u zich na registratie aanmelden voor reacties. U ontvangt een bevestigingsmail om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Afmelding op deze functie is op elk moment mogelijk via een link in de info-e-mails. In dat geval worden de gegevens die zijn ingevoerd bij het abonneren op reacties, verwijderd; als deze gegevens echter voor andere doeleinden en elders (bijv. nieuwsbriefbestelling) aan ons zijn doorgegeven, blijven deze bij fit+.

Bewaartermijn van de reacties

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op de website, totdat de gereageerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen (bijv. aanstootgevende opmerkingen) moeten worden verwijderd.

Rechtsgrondslag

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van de toestemming van de aanbieder (Art. 6 Para. 1 a AVG). Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. Een informele kennisgeving per e-mail aan fit+ is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

4. Analyse tools en aaanbiedingen

WordPress Stats

Deze website gebruikt de WordPress-tool Stats om de toegang van bezoekers statistisch te evalueren. De aanbieder is Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, VS.

WordPress Stats maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd na verwerking en vóór opslag.

“WordPress Stats” cookies blijven op uw computer staan ​​totdat u ze verwijdert.

“WordPress Stats” -cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De website-beheerder heeft hierbij een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent over het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uit te sluiten en de automatische verwijdering van cookies activeren wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt worden.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de toekomst door op deze link te klikken om een opt-out-cookie in uw browser in te stellen: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

5. Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube

De website maakt gebruik van plug-ins van de door Google beheerde YouTube-site. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als een van de pagina’s bezocht wordt die zijn uitgerust met een YouTube-plug-in, vindt er een verbinding plaats met de YouTube-servers. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van de pagina’s bezocht zijn.

Als de bezoeker bij zijn/haar YouTube-account is aangemeld , stelt de bezoeker YouTube in staat het surfgedrag rechtstreeks aan zijn/haar persoonlijke profiel toe te wijzen. Dit kan voorkomen worden door uit te loggen bij je YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van de fit+ online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens van YouTube kan ingezien worden op: : https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze pagina maakt gebruik van zogenaamde Web lettertypen van Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer er een pagina opgeroepen wordt, laadt de browser de vereiste Web lettertypen in de browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Voor dit doel moet de browser verbinding maken met de Google-servers. Hierdoor weet Google dat de fit+ website is geopend via het IP-adres van de aanvrager. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van de fit+ online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

Als uw browser geen Web lettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door de computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Als de gebruiker de functies van Google Maps wil gebruiken, moet de gebruiker zijn/haar IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal overgedragen aan een Google-server in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van de fit+ online aanbiedingen en om het gemakkelijker te maken de door ons aangegeven locaties op de website te vinden. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens worden weergegeven in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/